zapomniałem hasła
Jeśli zapomniałeś hasła napisz na adres bok@budujkorzysci.pl

Informacja dotycząca danych osobowych.RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Bonus Club Sp. z o.o.  w siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Czerniawska 2a/27; 50-576 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334256, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP:7542981529, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000  adres e-mail: bok@budujkorzysci.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu uczestnictwa w Programie Buduj Korzyści oraz możliwości przekazywania nagród z Programu na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z udziałem w programie.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Bonus Club Sp. z o.o. są także kontrahenci, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy ( w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) świadczący:

·        usługi serwisowe/informatyczne oprogramowania/strony internetowej/serwera,

·        usługi księgowe;

·        usługi kurierskie;

·        usługi w zakresie obsługi prawnej,

·        Libet SA organizator i właściciel Programu Buduj Korzyści.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udział w programie premiowym
i lojalnościowym Buduj Korzyści.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Program premiowy BUDUJ KORZYŚCI Z LIBET - nagradzamy Twój profesjonalizm